Stichting ZNAF, in 1999 voortgekomen uit de Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging (ZNAV), is een stichting die ten doel heeft de behartiging van doeleinden van algemeen belang voor de bouwnijverheid en in het bijzonder de bevordering van doeleinden van algemeen belang voor de binnen het werkgebied van de stichting gevestigde bouwbedrijven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het ter beschikking stellen van geldmiddelen aan (groeperingen van) natuurlijke en/of rechtspersonen ten behoeve van door deze (rechts)personen te ontplooien activiteiten.

In de praktijk houdt dit in dat de Stichting ZNAF zich hoofdzakelijk richt op het verstrekken van scholingssubsidies (de zogenaamde studiekostenregeling) aan haar relaties (bedrijven werkzaam in de aannemerij/bouw in het werkgebied).

RSIN nummer is 8077.49.345

Beleidsplan: Het huidige beleidsplan bestaat uit het verstrekken van subsidie aan algemeen nut beogende organisaties in de bouwnijverheid.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen per bijgewoonde bestuursvergadering een presentiegeldvergoeding en een reiskostenvergoeding.