ZNAF heeft ten behoeve van haar relaties onderstaand project gehonoreerd gekregen: 


Opleidingsproject 2010-2011
Dit project dat mede mogelijk wordt gemaakt met middelen uit het Europees Sociaal Fonds beoogt het scholen van werknemers van verschillende bedrijven van drie verschillende sectoren in de periode van 1 februari 2010 tot 31 juli 2011. De "formats" inzake dit project zijn te vinden onder "documenten". De bedrijven die aan dit project deelnemen dienen de opleidingen af te nemen bij de opleiders die worden aangewezen door Multifonds. Lees meer over dit project onder het subkopje " Opleidingsproject 2010-2011".

Opleiden bouwsector 2009-2010 (scholing 2009-2010)
Dit project dat mede mogelijk wordt gemaakt met middelen uit het Europees Sociaal Fonds beoogt het scholen van werknemers van verschillende bedrijven in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010. De "formats" inzake dit project zijn te vinden onder "documenten". Lees meer over dit project onder het subkopje "Opleiden bouwsector 2009-2010"

 

Bouwsector in opleiding 2008 (scholing 2008-2009)
Dit project liep van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009. Momenteel worden alle ingeleverde bescheiden verwerkt gecontroleerd. Indien deze werkzaamheden zijn afgerond dan zal de einddeclaratie ter goedkeuring worden ingediend bij het Agentschap SZW. Indien het Agentschap de bescheiden en de einddeclaratie heeft gecontroleerd en akkoord bevonden zal de subsidie worden uitgekeerd. U ontvangt van ZNAF nader bericht hierover.

 

ZNAF 2007
Dit project wordt momenteel gecontroleerd door het Agentschap SZW. Indien deze procedure is afgerond en de subsidie is vastgesteld en dan zal de subsidie aan de deelnemende bedrijven worden uitgekeerd. U ontvangt van ZNAF nader bericht hierover.