Hier kunt u de verschillende documenten die benodigd zijn voor het verkrijgen van de subsidie downloaden. Het gebruikmaken van deze documenten is alleen toegestaan voor organisaties die deelnemen aan de verschillende projecten. Het wijzigen van de documenten is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZNAF niet toegestaan. 


In casu staan hieronder de documenten voor het project "Opleidingsproject 2010-2011 (scholing 2010-2011)
Documenten 1 en 2 en het aanvraagformulier dienen altijd meegestuurd te worden bij uw aanvraag om subsidie.


Aanvraagformulier opleidingsproject 2010-2011 (studiekostenregeling 2010 - 2011)

1. deelnemersregistratieformulier

2. cofinancieringsverklaring
 
3. individueel presentielijst
 
4. groepspresentielijst
 
5. beslisdocument inkoop